Go to content

Politica de confidențialitate

Responsabil pentru prelucrarea datelor:

Identitate: EMIL STEFAN COZMA - NIF: Y5104566Y

Adresă: Calle del Dentol 19, 12500 Vinarós, Castellón, España

Telefon: +34642285285

E-mail: gdpr@typo3zone.ro

 

In cadrul acestei politici de prelucrare a datelor, „noi” sau „TYPO3ZONE Media” face referire la compania EMIL STEFAN COZMA mai sus menționată.

 

„TYPO3ZONE Media” procesează informațiile pe care ni le furnizați pentru a furniza serviciul solicitat și pentru a vă efectua facturarea.

Datele furnizate vor fi păstrate atât timp cât relația comercială este menținută sau pe timpul necesar pentru respectarea obligațiilor legale și îndeplinirea eventualelor responsabilități care pot apărea din îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate datele.

Datele nu vor fi transferate către terți decât în ​​cazurile în care există o obligație legală. Aveți dreptul de a obține informația dacă „TYPO3ZONE Media” procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât să vă puteți exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere și portabilitatea datelor, opoziție și limitarea la procesarea acestora înaintea „TYPO3ZONE Media”, prin trimiterea unui e-mail la adresa de email gdpr@typo3zone.ro, atașând o copie după actul dumneavoastră de identitate sau a unui document echivalent.

De asemenea, și mai ales dacă considerați că nu ați obținut satisfacția deplină în exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți depune o cerere la autoritatea națională de control adresându-vă în acest scop Agenției Spaniole pentru Protecția Datelor, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid, Spania.

 

 

Drepturile Dumneavoastră legate de datele furnizate:

 

DREPTUL DE ACCES:

În dreptul de acces, părților interesate li se va furniza o copie a datelor cu caracter personal care sunt disponibile împreună cu scopul pentru care au fost colectate, identitatea destinatarilor datelor, perioadele de păstrare anticipate sau criteriile utilizate pentru a o determina, existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, precum limitarea sau opoziția la procesarea acestora, dreptul de a depune o cerere la Agenția spaniolă pentru protecția datelor și dacă datele nu a fost obținut de la partea interesată, nicio informație disponibilă despre originea sa. Dreptul de a obține o copie a datelor nu poate afecta negativ drepturile și libertățile altor părți interesate.

 

DREPTUL DE RECTIFICARE:

În dreptul de rectificare, datele părților interesate care au fost inexacte sau incomplete vor fi modificate în conformitate cu scopurile procesării. Partea interesată trebuie să indice în cerere la ce date se referă și corecția care trebuie efectuată, furnizând, atunci când este necesar, documente justificative privind inexactitatea sau incompletitudinea datelor procesate. În cazul în care datele au fost comunicate de către responsabil către alți manageri, aceștia trebuie să le notifice cu privire la rectificarea acestora, cu excepția cazului în care este imposibilă sau necesită un efort disproporționat, oferind părții interesate informații despre destinatarii menționați, la cerere.

 

DREPTUL DE SUPRIMERE:

În dreptul ștergerii, datele părților interesate vor fi șterse atunci când își exprimă refuzul la procesarea datelor și nu există un temei legal care să îl împiedice, nu sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate, retrag consimțământul furnizat și nu există nici un alt temei legal care să legitimeze procesarea sau acesta este ilegal. Dacă ștergerea rezultă din exercitarea dreptului de opoziție al părții interesate la prelucrarea datelor lor în scopuri de marketing, datele de identificare ale părții interesate pot fi păstrate pentru a preveni prelucrarea viitoare. Dacă datele au fost comunicate de către responsabil către alți manageri, aceștia trebuie să le notifice ștergerea acestora, cu excepția cazului în care este imposibil sau necesită un efort disproporționat, oferind părții interesate informații despre destinatarii menționați, dacă este solicitat.

 

DREPT DE OPUNERE:

În dreptul de opoziție, atunci când părțile interesate își exprimă refuzul la prelucrarea datelor lor personale înaintea persoanei responsabile, acesta va înceta prelucrarea acestora atâta timp cât nu există nicio obligație legală care să o împiedice. Atunci când procesarea datelor se bazează pe o misiune de interes public sau pe interesul legitim al persoanei responsabile, la cererea de exercitare a dreptului de opoziție, persoana responsabilă va înceta prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care există motive imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturile și libertățile părții interesate sau sunt necesare pentru formularea, exercitarea sau apărarea creanțelor. Dacă partea interesată se opune procesării datelor în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

 

DREPTUL DE PORTABILITATE:

În dreptul portabilității, dacă procesarea datelor se efectuează prin mijloace automate și se bazează pe consimțământ sau se efectuează în cadrul unui contract, părțile interesate pot solicita să primească o copie a datelor lor personale într-un format structurat , de utilizare obișnuită și citire automată. La fel, aceștia au dreptul să solicite transmiterea lor directă către un nou manager, a cărui identitate trebuie comunicată, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic.

 

DREPTUL DE A LIMITA PROCESAREA DATELOR:

În dreptul de a limita procesarea datelor, părțile interesate pot solicita suspendarea procesarea datelor lor pentru a contesta exactitatea acestuia în timp ce responsabilul efectuează verificările necesare sau în cazul în care procesarea este efectuat în baza autorității legitime a interesului responsabilului sau în conformitate cu o misiune de interes public, verificând în același timp dacă aceste motive prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților părții interesate. Partea interesată poate solicita, de asemenea, conservarea datelor dacă consideră că procesarea lor este ilegală și, în loc de ștergere, solicită limitarea procesării sau dacă nu mai este nevoie de persoana responsabilă pentru scopurile pentru care au fost colectate , partea interesată Aveți nevoie de ele pentru formularea, exercitarea sau apărarea revendicărilor. Împrejurarea că prelucrarea datelor părții interesate este limitată trebuie menționată în mod clar în sistemele persoanei responsabile. În cazul în care datele au fost comunicate de către responsabil către alți controlori, aceștia trebuie să le notifice limitarea procesării lor, cu excepția cazului în care este imposibil sau necesită un efort disproporționat, oferind părții interesate informații despre destinatarii menționați, dacă este solicitat.